lifereset.sk LifeReset | restart zivota, jednoduchsi zivot

lifereset.sk
Title: LifeReset | restart zivota, jednoduchsi zivot
Keywords: lifereset, rodina, matusova, matusovci, matus, znizenie nakladov, zivotny restart, restartovanie zivota, blog, cestovanie, novy zéland, wwoofing, zmena zivota, mlada rodina
Description: Pozrite si na?e zá?itky z dobrovolníctva na Novom Zélande.
lifereset.sk is ranked 3966798 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,752. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lifereset.sk has 43% seo score.

lifereset.sk Information

Website / Domain: lifereset.sk
Website IP Address: 92.240.253.41
Domain DNS Server: ns3.exohosting.cz,ns.exohosting.sk,ns1.exohosting.eu

lifereset.sk Rank

Alexa Rank: 3966798
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lifereset.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,752
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue $390
Yearly Revenue: $4,752
Daily Unique Visitors 1,198
Monthly Unique Visitors: 35,940
Yearly Unique Visitors: 437,270

lifereset.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 18 Aug 2016 12:01:04 GMT
Server nginx

lifereset.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
lifereset 8 0.69%
rodina 1 0.06%
matusova 0 0.00%
matusovci 0 0.00%
matus 0 0.00%
znizenie nakladov 0 0.00%
zivotny restart 0 0.00%
restartovanie zivota 0 0.00%
blog 5 0.19%
cestovanie 1 0.10%
novy zéland 3 0.31%
wwoofing 0 0.00%
zmena zivota 0 0.00%
mlada rodina 0 0.00%

lifereset.sk Traffic Sources Chart

lifereset.sk Similar Website

Domain Site Title
restartdieet.com Restart Dieet
vzwrestart.com VZW Restart
restart-resuscitator.com Restart Resusitator
illinoisheartrescue.com Heart Restart
zivotvcalgary.com Zivot v Calgary
therestartproject.org The Restart Code - The Restart Project The Restart Project
restartnow.ca ReStart | Welcome to ReStart
crossfitrestart.com CrossFit Restart | CrossFit Restart
restartrecovery.org RESTART Recovery RESTART Recovery
izaberizivot.org.rs Izaberi zivot

lifereset.sk Alexa Rank History Chart

lifereset.sk aleax

lifereset.sk Html To Plain Text

LifeReset | restart zivota, jednoduchsi zivot SK | EN LifeReset restart zivota, jednoduchsi zivot Thursday August 18, 2016 Blog Thajsko a Kambod?a 2016 LifeReset – ná? príbeh Zdravé byvanie Permakultúra Novy Zéland Projekt ?kandinávia 2016 Thajsko a Kambod?a 2016 Mobilny dom 2015 LIfeReset 2014 Slameny dom 2014 Permakultúrna záhrada Novy Zéland 2013 ?o sa chystá? Press My pí?eme Médiá o nás Galéria Thajsko Mobilny dom Novy Zéland Lifereset Permakultúra Partneri Odborníci Médiá Kontakt Vyh?adávanie Nórsko v obrazoch a pocitoch Vychytávky, ktoré si na cesty oplatí zobra? Jednohubka o ?védsku na?imi o?ami Tri tipy na ve?ké cesty s de?mi Ako sebesta?ne zbali? celú rodinu Techniky, kurzy, knihy a kou?i II. Bylinková ?pirála s jazierkom: Súrodenci, ktorí o?ivia va?u záhradu S de?mi ste v Thajsku a Kambod?i vá?eny ?lovek P?? vecí, pre ktoré obdivujem Kambod?anov a Thaj?anov Ko?ko stojí ná? ?ivot v Thajsku Tajomstvo úspe?ného time mana?mentu ?o sa ukryva pod dyhou alebo ako rozpozna? masív ?as zapo?úva? sa do seba Z ?oho postavi? slobodny domov a skuto?ny domov Korok – m?kky, teply a príjemny ako sám domov Technologické ?vychytávky” mobilného domu Sadrokartón ako prírodny materiál? Reportá? o stavaní mobilného domu svojpomocne Mobilny dom namiesto slameného. ?o sa stalo? Skuto?ne ?ivy plot plny ?ivota Nórsko v obrazoch a pocitoch Pridané 15.08.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Nórsko má uchvacujúcu prírodu, ktorá vo vás zanechá dojímavé ticho. Také, v ktorom m??ete premy??a? nad ?ivotom, nad prírodou ako tym absolútne najlep?ím architektom. Sú to dramatické scenérie, p?sobivé záti?ia. ?o e?te? E?te mno?stvo zmie?anych a silnych emócií, s ktorymi sa s vami chceme podeli?. Krajina je to naozaj p?sobivá. Ke? sme prvykrát vbehli do fjordu, Jan?i bol ve?mi nad?eny, […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené Vychytávky, ktoré si na cesty oplatí zobra? Pridané 08.08.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Radi by sme sa s vami podelili o na?e skúsenosti z ciest o vychytávky, ktoré sa nám skvele zi?li. Sú to také drobnosti. No m??u vám u?ah?i? cestovanie. Aktuálne brázdime cesty po ?kandinávií a rozhodli sme sa pre sebesta?ny sp?sob cestovania. Na?u Daciu Lodgy sme komplet povrch nabalili v?etkym d?le?itym pre ?ivot. V?aka tomu nás ni? neobmedzuje v pohybe, ani […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené Jednohubka o ?védsku na?imi o?ami Pridané 08.08.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Po vy?e dvoch mesiacoch strávenych v exotickom Thajsku, nám ?védsko pri?lo ako úplne iny svet. ?Mami, pozri, tam je Maro?ko!“ kri?í star?í Jakub a ukazuje na blon?avého chlap?eka s modrymi oká?mi. Pousmejem sa na to. Maro?ko skon?tatuje – ?Má biele vlasy ako ja.“ Táto situácia sa zopakuje e?te to?ko krát, ?e celá rodina prestávame reagova? na úplne blon?avych […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené Tri tipy na ve?ké cesty s de?mi Pridané 04.08.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Je to jedna z top tém a otázok, ktoré sa pytate. Na?a odpove? nie je univerzálna a neplatí pre v?etky deti, no mo?no sa v na?om systéme a prístupe pri cestovaní nájdete aj vy a budete m?c? vyu?i? to, ?o máme my zabehnuté. ?kandinávia autom 3650km Momentálne pí?em tento ?lánok z trajektu z Nemecka do ?védska. Pod?a plánov sme mali by? v Dánsku. Ale […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené Ako sebesta?ne zbali? celú rodinu Pridané 02.08.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková S balením máme bohaté skúsenosti. Nie len ?o sa tyka na?ich ve?kych ciest, ale aj tych malych po Slovensku a ?esku. Za posledné tri mesiace sme napríklad najazdili 20 tisíc kilometrov. Cie?om bola babka na vychode, kurzy a workshopy po oboch spomínanych republikách a slu?obné cesty. Kde sa dá cestujeme vlakom alebo cesty sharujeme s inymi, ?asto i náhodnymi stopármi […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené Techniky, kurzy, knihy a kou?i II. Pridané 26.07.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Ke? chytíte správny smer, vietor prichádza ako na zavolanie. Práca s nezrelymi vlastnos?ami, na?imi zrkadlami v druhych, po uvedomení si, ?e deti netreba ?peciálne vychováva?, ale pracova? na sebe samom, to pri?lo! Pri?li noví u?itelia a nové smery, ktoré nám dodali chu? a energiu pokra?ova? ?alej. Choroby nás priviedli k h?bke Zapisovanie najsilnej?ej emócie z dňa do denníka nás nau?ilo, […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené Techniky, kurzy, knihy a kou?i I. Pridané 12.07.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Ako ste mohli postrehnú?, je po nás ticho. Ticho, ktoré nás lie?i a posúva ?alej. Ka?dé obdobie, kedy na na?om blogu ni? nepribúdalo, bolo o na?om dozrievaní. Aj teraz je tomu tak. Dozrievame v otázkach, pre ktoré nem??eme momentálne ?as trávi? s vami, ale len sami so sebou. Dozrievanie po cely ?as Toto obdobie ná?ho dozrievania mi pri?lo ako […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v LifeReset - ná? príbeh Bylinková ?pirála s jazierkom: Súrodenci, ktorí o?ivia va?u záhradu Pridané 06.07.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Jazierko je ?ivot. Do záhrady pritiahne mno?stvo ?ivo?íchov, hmyzu a organizmov, ktorí behom nieko?kych dní prebudia va?u záhradu k pestrému ?ivotu. Bylinková ?pirála je zdrav?í ?ivot pre vás. Jej v?ne vás budú láka? po?as celého leta a v zime si ich pripomeniete bylinkovym ?ajom. Urobi? správne jazierko a správne bylinkovú ?pirálu si vy?aduje dodr?a? viacero d?le?itych zákonitostí, aby sa bylinkám […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené, Permakultúra Rajská predzáhradka, ktorá zabezpe?í va?e radostné príchody domov! Pridané 28.06.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Rajská predzáhradka, ktorá chu?ou, v?ňou, zvukmi a farbami zabezpe?í va?e radostné príchody domov. Zeleny pás pred va?im domom m??e by? upraveny trávnik s drevinami, alebo pestry záhon, v ktorom vás pri príchode domov prekvapí ?ervená jah?dka, zvedie vás v?ňa rozmarínu alebo opantá nádherná magnólia. Takyto záhon m??e rovnocenne zastúpi? ?ivy plot a m??e by? v mnohom lep?ou vo?bou ako betónové ploty. Po?te […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Permakultúra Ako nám Kambod?a a Thajsko zmenili ?ivot Pridané 17.05.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Len pred nedávnom sme sa vrátili z na?ej cesty po Thajsku a Kambod?i. Bola to cesta, ktorá nás ve?mi posunula. Dala nám mo?nos? precíti? hlboky re?pekt a úctu vo?i ?ivotu, precíti? súcit a empatiu so v?etkym ?ivym. Preto som tento ro?ník Blogera roka precí?ovala ve?mi intenzívne a na odovzdávaní ceny povedala tieto slová. “Ve?mi si vá?im vás ?itatelia, aj […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v LifeReset - ná? príbeh, Thajsko 2016 S de?mi ste v Thajsku a Kambod?i vá?eny ?lovek Pridané 22.03.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Thajsko sme stihli precestova? krí?om krá?om. Z Bangkoku cez dva ostrovy na juhovychod krajiny, sp?? do vnútrozemia na úplny sever do Chiang Maiu a op?? na juh ku Krabi. Na takmer dva ty?dne sme sa zastavili aj v Kambod?i. Napriek tomu, ?e v?etky tieto miesta sú od seba stovky kilometrov vzdialené, jedno sa nemenilo nikde – srde?ny úsmev […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Nezaradené, Thajsko 2016 Na?e no?né mory sa naplnili! Pridané 11.03.2016 napísal Zuzana Matú?ová Girgo?ková Pred odchodom sme dostali otázky s k?ú?ovym slovom “strach”. Nemáte strach, ?e sa vám tam nie?o stane? áno máme. Nemáte strach, ?e deti ochorejú? áno, máme. Nemáte strach, ?e…áno máme svoje strachy a aj v?aka tejto ceste sme sa im mohli pozrie? do o?í. V?etky na?e pochybnosti a úzkosti si nás tu na?li. Od tych najbanálnej?ích, a? po […] Zdie?aj tento ?lánok: Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Google+ (Opens in new window) Click to email this to a friend (Opens in new window) Publikované v Thajsko 2016 123?? Získajte jedly balkón Kto sme? Sme ?tyria, Jan?i + Zuzka = Jakubko a Maro?ko. Spolu tvoríme rodinu, ktorá sa rozhodla re?tartova? svoj ?ivot. 2x najlep?í blog roka Newsletter Nezabudnite odobera? ná? newsletter pre najnov?ie informácie. Email * Facebook Médiá/Press Sponzori Copyright ? 2016 LifeReset - restart zivota, jednoduchsi zivot. Created by Clira.sk with Oceanus Theme Back to top Send to Email Address Your Name Your Email Address Zru?i? Post was not sent - check your email addresses! Email check failed, please try again Sorry, your blog cannot share posts by email.

lifereset.sk Whois

Domain Name: LIFERESET.SK